Óvodai beiratás

Megjelent: 2022. április 29. péntek

Hirdetmény

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba történő beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. május 19-20. (csütörtök-péntek) 8.00 órától - 17.00 óráig

2022. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2022. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba történő beiratkozásra

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskola nevelésre oktatásra készíti fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában (a gyermek lakcímkártyáján) a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Azon kisgyermekek esetében, akik 2022. szeptember 1. és 2023. február 28. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a körzetes vagy a választott óvodában.

Szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő, és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét a jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

- a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodájának felvételi körzete

Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája (Székesfehérvár, Farkasvermi utca 1.) Aranka utca, Bagoly utca, Bébic utca, Bodrogi utca, Bogdány utca, Cinege utca, Csóka utca, Dorna utca, Dráva utca, Ezres puszta, Farkasvermi köz, Farkasvermi utca, Gaja utca, Garam utca, Gém dűlő, Gólya I. dűlő, Gólya utca, Gyéres utca, Harkály utca, Hernád utca, Holló utca, Homoród utca, Horgász dűlő, Ikva utca, Ipoly utca, Kakukk utca, Kánya utca, Karvaly utca, Kertész köz, Kertész utca, Kócsag utca, Komáromi vasúti őrház,

Kőrösi utca, Kút dűlő, Lajta utca, Latorca utca, Marcal utca, Miava utca, Mohai utca, Mókus dűlő, Mura utca, Nyúl dűlő, Opole tér, Páva utca, Pityer utca, Rába utca, Sajó utca, Sas utca, Séd utca, Sellő utca, Sinka utca, Sió utca, Sólyom utca, Szamos utca, Száva utca, Tömös utca, Túzok utca, Vág utca, Varjú utca, Vércse utca, Veréb utca, Veresvíz utca, Virág utca, Zala utca, Zsil utca

 

 

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk sütiket (cookie) használ. Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k tárolásához és használatához.