Szavazás

Megjelent: 2018. május 27. vasárnap

 

Kedves Szülők!

 

Kérjük, hogy a https://www.szekesfehervar.hu/meseskiskertek linken szavazzanak óvodánk kiskertjére, melynek az Aprajafalva nevet adták a készítők,  a Tengelice csoport gyermekei és óvodapedagógusai.

 

A fődíj az óvoda kertjének az elkészítése!

 

Segítségüket köszönjük!

Felhívás óvodai beiratkozásra

Megjelent: 2018. március 21. szerda

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 24-25-26. (kedd-szerda-csütörtök)

08.00 órától - 13.00 óráig és 14.00 órától - 17.00 óráig

 

Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

2018. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Azon kisgyermekek esetében, akik 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

 

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája), 
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (szülő lakcímkártyája)
  • a gyermek TAJ kártyáját

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig. A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez. A jegyző - az egyházi és a magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Szabálysértést követ el az a szülő és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

Szárazréti Óvoda (Székesfehérvár, Farkasvermi u. 1.) tel: 315-513

Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

A körzethez tartozó utcák:

Bagoly utca, Bébic utca, Bodrogi utca, Cinege utca, Csóka utca, Dorna utca, Dráva utca, Ezres puszta, Farkasvermi köz, Farkasvermi utca, Gaja utca, Garam utca, Gém dűlő, Gólya I. dűlő, Gólya utca, Gyéres utca, Harkály utca, Hernád utca, Holló utca, Horgász dűlő, Ikva utca, Ipoly utca, Kakukk utca, Kánya utca, Karvaly utca, Kertész köz, Kertész utca, Kócsag utca, Komáromi vasúti őrház, Kőrösi utca, Kút dűlő, Lajta utca, Latorca utca, Marcal utca, Miava utca, Mohai utca, Mura utca, Nyúl dűlő, Opole tér, Páva utca, Pityer utca, Rába utca, Sajó utca, Sas utca, Séd utca, Sellő utca, Sió utca, Sólyom utca, Szamos utca, Száva utca, Túzok utca, Vág utca, Varjú utca, Vércse utca, Veréb utca,Virág utca, Zala utca

Meghívó ismerkedési délelőttre

Megjelent: 2018. március 04. vasárnap

 

Kedves Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy április 13-án 10 óra 30 perctől ismerkedési délelőttöt tartunk a Szárazréti Óvodában. A délelőtt folyamán betekintést nyerhetnek az óvoda életébe és megismerkedhetnek a leendő kiscsoport óvodapedagógusaival is.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nevelés nélküli munkanap

Megjelent: 2017. december 12. kedd

 

Tisztelt Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy 2017. december 18-án nevelés nélküli munkanapot tartunk.

Segítségüket előre is köszönjük!

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk sütiket (cookie) használ. Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k tárolásához és használatához.