Meghívó

Megjelent: 2017. november 29. szerda

 

Kedves Szülők!

 

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat ismerkedési nyílt napunkra december 6-án 10.30 órakor, melyet a Mikulás várás jegyében tartunk!

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás

Megjelent: 2017. szeptember 04. hétfő

 

Kedves Szülők!

A szülői értekezleten kiosztott ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat szeptember 10-ig szíveskedjenek visszahozni!

Köszönjük!

Szülői értekezlet

Megjelent: 2017. június 03. szombat

Értesítjük a Szárazréti Óvodába felvételt nyert gyermekek szüleit, hogy 2017. június 12-én 16 órakor szülői értekezletet tartunk, melynek témája óvoda kezdés lesz.

Szeretettel várjuk Önöket!

Óvodai beiratkozás

Megjelent: 2017. március 30. csütörtök

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre 
történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. május 2-3-4. (kedd-szerda-csütörtök)
 08.00 órától - 13.00 óráig és 14.00 órától - 17.00 óráig

Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.2017. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2017. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Azon kisgyermekek esetében, akik 2017. szeptember 1. és 2017. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

                                                                                                                     

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája),
  2. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (szülő lakcímkártyája)
  3. a gyermek TAJ kártyáját

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről  írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig. A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez. 
A jegyző - az egyházi és a magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 
Szabálysértést követ el az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható.

Szárazréti Óvoda (Székesfehérvár, Farkasvermi u. 1.) tel: 315-513,

Nyitvatartási rendje:  Hétfő-péntek: 6.30-17 óráig

A körzethez tartozó utcák:
Bagoly utca, Bébic utca, Bodrogi utca, Cinege utca, Csóka utca, Dorna utca, Dráva utca, Ezrespuszta, Farkasvermi köz, Farkasvermi utca, Gaja utca, Garam utca, Gém dűlő, Gólya I. dűlő, Gólya utca, Gyéres utca, Harkály utca, Hernád utca, Holló utca, Horgász dűlő, Ikva utca, Ipoly utca, Kakukk utca, Kánya utca, Karvaly utca, Kertész köz, Kertész utca, Kócsag utca, Komáromi vasúti őrház, Kőrösi utca, Kút dűlő, Lajta utca, Latorca utca, Marcal utca, Miava utca, Mohai utca, Mura utca, Nyúl dűlő, Opole tér, Páva utca, Pityer utca, Rába utca, Sajó utca, Sas utca, Séd utca, Sellő utca, Sió utca, Sólyom utca, Szamos utca, Száva utca, Túzok utca, Vág utca, Varjú utca, Vércse utca, Veréb utca, Virág utca, Zala utca, településszintű lakos

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk sütiket (cookie) használ. Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k tárolásához és használatához.